Tanie Krzewy Szkółka Roślin Ozdobnych - najlepsze krzewy i byliny do twojego ogrodu Rzeszów

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
Informacje
Współpracujemy:
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy   TanieKrzewy.pl, dostępny pod adresem http://www.taniekrzewy.pl , prowadzony jest przez firmę: Erzetka Pracownia Architektury Krajobrazu - Rafał Szela, wpisaną przez Wójta gminy Chmielnik do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w 36-016 Chmielnik 245a.  Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP:813-295-24-46, Regon: 690724261

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy TanieKrzewy.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.TanieKrzewy.pl.

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie TanieKrzewy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są: cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w walucie PLN . Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon fiskalny lub  faktury VAT. Fakturę Vat można otrzymać do 7dni od daty zakupu.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem znanych i dużych  firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku na stronie "koszt dostawy"

6. Możliwe są następujące formy płatności:

  • przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Dodatkowo nr rachunku podawany jest również na stronie "o płatnościach".  Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
  • gotówką przy odbiorze towaru.
  • poprzez płatności PayU
  • na Raty - Za pośrednictwem mBank Raty

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, TanieKrzewy.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie "o roślinach i przesyłkach"

8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt  TanieKrzewy.pl   

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawrtej na odległość.

18. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

A) Podczas zakupu towaru lub usługi w naszym sklepie internetowym Zostaniesz poproszony o podanie: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu, oraz dane niezbędne do realizacji zaówienia. Jeżeli wybierzesz płatność za pośrednictwem karty kredytowej, informacje dotyczące karty wykorzystane będą przez system PayU na potrzeby bieżącej transakcji.

B) Podczas wizyty w naszym sklepie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Powyższe dane statystyczne są nam niezbędne do analizy i przewidywania możliwości dalszego rozwoju sklepu, a także dedykowania nowych funkcjonalności.

C) Podczas kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail zbierane są dane:

imię , nazwisko, nr telefonu, adres poczty e-mail, itp.

D) Dane zebrane w procesie rejestracji w systemie naszego sklepu - wykorzystane zostaną wyłącznie do umożliwienia ponownego zalogowania się oraz przeprowadzenia prawidłowego przebiegu transakcji. Rejestracja nie jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zebrane podczas zakupu wykorzystane będą w celu realizacji transakcji i mogą zostać przekazane firmie PayU obsługującej transakcje płatnicze w naszym sklepie, w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Wówczas PayU będzie administratorem tych danych i nie będzie wykorzystywać ich w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu dokończenia transakcji zakupu.

E) Twoje dane zostaną wykorzystane w celu dostarczenia Ci naszego Newslettera, jeżeli zapiszesz się podczas rejestracji lub w inny sposób wyrazisz zgodę na jego otrzymywanie. Twoje dane zebrane w trakcie korespondencji z Tobą będą wykorzystane do odpowiedzi na Twoje pytania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

F) Dokonując zakupu towaru lub usługi wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny lub otrzymywanie e-maili dotyczących przebiegu Twojej transakcji.

G) Swoje dane możesz zmienić logując się do naszego systemu w swoim profilu klienta. Danych użytych do obsługi transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć gdyż są one częścią dokumentu sprzedaży.

W każdej chwili możesz zrezygnować z naszego Newslettera zawiadamiając nas o tym w wiadomości e-mail.

H) Oprogramowanie naszego sklepu może wykorzystywać pliki „cookies” służące identyfikacji Twojej przeglądarki i prawidłowemu wyświetlaniu zawartości naszego serwisu. Pliki te nie zawierają danych osobowych.

Twoje dane są prawidłowo zabezpieczone i nigdy nie zostaną przekazane innym firmom lub osobom trzecim.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

20. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie TanieKrzewy.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

NEWSLETTER
Zapisz się na nasz newsletter, a poinformujemy Cię o aktualnych promocjach i terminach darmowej wysyłki.

mailing reklamowy zapewnia MailPlanner

Zaloguj się

e-mail:

Hasło:

Bestsellery
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.